bannerimage

Overgewicht

Geschreven door: Liesbeth van Duijn
08 september 2020

bannerimage

Overgewicht

Geschreven door: Liesbeth van Duijn

Paul Mouwes In het FD

Hoe lang bent u? En hoeveel weegt u? Als u dat weet, dan kunt u aan het eind van deze bijdrage bepalen of u te zwaar bent of niet. Het CBS en het RIVM deden onderzoek naar obesitas en overgewicht in Nederland. Te zwaar? Dan bent u niet de enige.

 

te-zwaar
 

Te zwaar
Meer dan 40% van de Nederlanders is te zwaar. Maar wat is te zwaar? De berekening is eenvoudig. Neem uw gewicht en deel dat door het kwadraat van uw lengte in meters. Het getal dat daar uitkomt heet BMI, body mass index.

Mannen hebben vaker overgewicht, maar lijden iets minder vaak aan obesitas (ernstig overgewicht) dan vrouwen. Overigens hebben in het onderzoek de respondenten zelf hun lengte en gewicht mogen aangeven. Het is niet door de onderzoekers gemeten.

 

Overgewicht
 

Risicogroep
Het CBS constateert dat overgewicht vooral bij lager opgeleiden voorkomt. Aan dat opleidingsniveau zitten vanzelfsprekend ook een aantal andere variabelen vast: beroepskeuze, inkomen, sociale omstandigheden, eetgewoonten. In ieder geval is het zo dat overwicht bij lager opgeleiden twee keer zoveel voorkomt als bij de hoogst opgeleiden.

 

Overgewicht
 

Kosten
Aan overgewicht zijn ook maatschappelijke kostenverbonden, maar hoe hoog zijn die? Dat is niethelemaal duidelijk. Het RIVM houdt in een studieeen bandbreedte aan van 0,09 tot 0,61% van het bbpaan. In 2015 was het bbp circa € 675 mrd

 

Overgewicht
 

Actie
Doen we er wat aan?Natuurlijk doen we dat. Nederlanders fietsen en rennen als hobby. Maar je kunt ook binnenblijven. Er komen weer meer fitnesscentra.

 
Liesbeth van Duijn

Geschreven door: Liesbeth van Duijn

Diëtist en orthomoleculair therapeut

Werd dietist aan de Haagsche Hogeschool, Orthomoleculair en Epigenetisch therapeut via Natura Foundation en BrainQ en NLP Master practioner bij Richard Bandler zelf. Als diëtiste, die ooit worstelde met overgewicht en slechte eetpatronen, is zij ook ervaringsdeskundige in het afslanken. Daarbij ligt de focus op de hormoonhuishouding, en de besturing van neuro-transmitters welke van groot belang zijn bij succesvol afvallen en fit worden.