Alles over orthomoleculair therapeuten

Nederland-Slank-3

Misschien heb je je wel eens afgevraagd wat een orthomoleculaire therapeut nu eigenlijk is en wat hij of zij probeert te bereiken met diens behandeling. Het is iets met gezonde voeding, maar hoe de vork precies in de steel zit? Lastig te zeggen.

Wil je meer weten over de visie, het werk en het doel en een orthomoleculair therapeut en wil je kennismaken met de orthomoleculair therapeuten van Nederland Slank? Dan ben je hier aan het goede adres.

Na het lezen van dit artikel weet je namelijk precies wat orthomoleculair therapeuten doen, hoe een orthomoleculaire behandeling eruitziet en heb je kennisgemaakt met de therapeuten van Nederland Slank!

Heb je last van overgewicht, een opgeblazen buik, hormonale disbalans, hoog cholesterol, hoge bloedsuikerspiegel, darmproblemen of chronische vermoeidheid? Misschien ben je in de zoektocht naar een oplossing voor je problemen al eens de term ‘orthomoleculair therapeut’ of ‘orthomoleculaire voeding’ tegengekomen. Met al deze klachten kun je namelijk goed behandeld worden door en baat hebben bij een orthomoleculair therapeut. We zullen in dit artikel dieper ingaan op wat orthomoleculaire therapeuten nastreven, zodat je precies weet waar je aan begint en wat je mag verwachten, voordat je kiest voor een behandeling bij bijvoorbeeld de orthomoleculair therapeuten van Nederland Slank!

Klik hieronder op een titel om direct naar het desbetreffende onderwerp te gaan:

De orthomoleculair therapeuten van Nederland Slank staan klaar om jou op persoonlijke wijze te helpen bij het verminderen van jouw klachten en het op natuurlijke manier bereiken en behouden van een gezond gewicht. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten wat Nederland Slank voor jou zou kunnen betekenen? Vraag een gratis consult aan via de website voor een advies op maat en ontdek onze behandelwijze!

gezondheid-2

Wat is een orthomoleculair therapeut?

Orthomoleculaire therapie valt onder de natuurgeneeskunde. Een orthomoleculair therapeut houdt zich bezig met interventies op het gebied van voeding en levensstijl, om de balans in het lichaam op natuurlijke wijze te herstellen en zo een goede gezondheid te bereiken en behouden. Dit gebeurt onder meer door een optimale concentratie voedingsstoffen in iemands lichaam te realiseren. Naast de juiste voeding(sstoffen), ligt de focus binnen de orthomoleculaire geneeskunde op een gezond gewicht, een gezond energieniveau, een goede nachtrust en een vermindering van stressfactoren.

De kern van de orthomoleculaire geneeskunde is dat er rekening wordt gehouden met of uitgegaan wordt van het natuurlijk herstel van het lichaam. Bovendien wordt er enkel gewerkt met voedingsmiddelen of stoffen die bekend zijn voor het lichaam. Dit is waarom de behandelmethode en visie als ‘natuurlijk’ kunnen worden beschouwd. Het idee erachter is dat voedingsstoffen en andere natuurlijke stoffen beter in onze stofwisseling passen dan geneesmiddelen, aangezien het lichaam hier in de loop van de tijd mee vertrouwd is geraakt. Geneesmiddelen die door de farmaceutische industrie zijn ontwikkeld, zijn immers pas relatief kort in omloop. Een orthomoleculair behandelaar ziet de juiste voeding als basis en maakt daarnaast ter aanvulling daarvan gebruik van natuurlijke middelen die je lichaam herkent, zoals vitamine C of zink, om het natuurlijke genezingsproces van het lichaam ondersteunen. Lichaamsvreemde stoffen, die (soms pas veel later) een afweerreactie kunnen oproepen van het lichaam en die wel vaak in reguliere medicijnen worden verwerkt, zijn geen onderdeel van een orthomoleculaire behandeling.

 

supplementen-1

Orthomoleculair behandelaars geven vaak een persoonlijk advies op het gebied van voeding en leefstijl, aangezien ieder lichaam andere behoeften heeft en kampt met andere klachten, lichamelijke processen of een andere samenstelling van lichaamsstoffen. Zo behandel je bijvoorbeeld iemand met insulineresistentie anders dan iemand met een slecht werkend endorfinesysteem. Voeding wordt ingezet als de basis om iemands gezondheid te optimaliseren en in sommige gevallen is suppletie nodig om de balans in het lichaam te kunnen herstellen.

Professor Linus Pauling was de eerste die de term ‘orthomoleculair’ gebruikte in 1968; hij kan dan ook als de eerste orthomoleculair arts worden beschouwd. Meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van de orthomoleculaire geneeskunde vind je in dit artikel van Nederland Slank.

onderzoeklichaam

Over de werkwijze van een orthomoleculair therapeut

Een orthomoleculair arts heeft een holistische visie op gezondheid en kijkt naar het hele plaatje. Niet alleen het lichaam met alle biochemische processen en werkingsmechanismen wordt onderzocht door middel van uitgebreid bloedonderzoek en lichaamsmetingen, ook iemands werkomgeving, voeding, psyche, sociale omgeving, bewegingspatroon, stressfactoren en nachtrust worden meegenomen in de aanpak. Immers, wanneer het je steeds niet lukt om af te vallen, kan dit liggen aan je voeding, maar het kan ook om een disbalans in je hormoonhuishouding of darmflora gaan, of aan het feit dat je veel stress in je leven hebt.

lastvanbuik

Tijdens een gesprek luistert een orthomoleculair therapeut altijd eerst naar welke klacht of welke klachten er zijn, vervolgens zal hij of zij onderzoeken wat hieraan ten grondslag ligt. Het kan gaan om een vastgelopen proces, een verstoring in de stofwisseling of een verkeerde voeding of leefgewoonte(n). Oplossingen liggen meestal in het aanpakken van voedings- en leefstijlgewoonten en soms in ondersteuning middels supplementen. Door middel van een persoonlijk voedings- en leefstijlplan kunnen de klachten per persoon heel specifiek worden aangepakt, waardoor vaak goede resultaten worden geboekt. Doordat een orthomoleculair therapeut naar het geheel kijkt en weet met welke stoffen bepaalde organen of processen in je lichaam ondersteund kunnen worden, kan het lichaam vaak voldoende herstellen, waardoor je lichaam weer zelf de balans kan houden en jij lekkerder in je vel komt te zitten.

sporten-2

Orthomoleculaire geneeskunde en de epigenetica

De orthomoleculair therapeuten van Nederland Slank - en veel andere therapeuten - maken bij hun behandeling gebruik van de kennis van de epigenetica. Dit is het vakgebied binnen de genetica dat de omkeerbare erfelijke veranderingen bestudeert in de werking van genen. Simpel gezegd bestudeert deze studie de manier waarop genen aan- en uitgezet worden. Je kunt namelijk genetische aanleg hebben voor iets, maar vervolgens bepalen de omstandigheden waarin je leeft of deze genetische aanleg daadwerking tot uiting komt (genexpressie). Zaken als je voedingspatroon, sociale interacties, sportbeoefening, weersveranderingen, het gebruik van toxische chemicaliën zoals drugs of sigaretten en je psychologische status kunnen van invloed zijn op de werking van je genen. De epigenetica betreft dus factoren die buiten je genen om van invloed zijn op je genen.

voedingbijhouden

De epigenetica is interessant voor een orthomoleculair therapeut, omdat het inhoudelijk gezien betekent dat je vanbepaalde genen de expressie kunt veranderen door zelf iets aan je voeding of leefstijl te wijzigen! Een voorbeeld is het endorfinesysteem. Een goed werkend endorfinesysteem reguleert meer dan 100 verschillende functies in je lichaam, zoals je immuunsysteem, vruchtbaarheid, warmte, energie, concentratie en geluksniveau. Door onze westerse voedingsgewoonten, stress, verslavingen en bepaalde geneesmiddelen kan het endorfinesysteem overgestimuleerd worden, waardoor het lichaam uiteindelijk resistent wordt voor endorfine, met veel gezondheidsklachten ten gevolge, zoals een afname van geluksbeleving, overgewicht, moe zijn, vergeetachtigheid, geïrriteerd zijn, suïcidale gedachten en impulsiviteit.

voedingplank-1

Je kunt door aanpassingen in je levensstijl je lichaam weer gevoeliger maken voor endorfine. Je DNA (het genoom) blijft hoe dan ook altijd onveranderlijk, maar je epigenoom, dat feitelijk het besturingssysteem is van je DNA, kan dus wel degelijk veranderen. Het is overigens wel mogelijk om het epigenoom van je ouders te erven. Als je moeder dus al resistent was voor endorfine, kan het zijn dat je haar besturingssysteem deels erft, waardoor je feitelijk al een achterstand hebt en het voor jou nog moelijker is om je epigenoom positief te beïnvloeden.

Wat zijn de kenmerken van een orthomoleculair therapeut?

In dit artikel van Nederland Slank wordt mooi uitgelegd wat de overeenkomsten en verschillen zijn van de orthomoleculaire geneeskunde ten opzichte van de reguliere geneeskunde. Het belangrijkste verschil is waarschijnlijk het feit dat een orthomoleculair behandelaar een holistische visie op gezondheid heeft, en niet gespecialiseerd is in één orgaan of lichaamsproces, maar juist in de samenhang en het geheel aan processen.

Qua kunde onderscheidt een orthomoleculair arts zich voornamelijk door zijn of haar kennis van (lichaams-)eigen vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen. Deze kennis is geen onderdeel van de reguliere artsenopleiding. Bovendien is het handelen van de orthomoleculair therapeut afgestemd op ieders unieke situatie. Er is geen sprake van algemene geneesmiddelen, wel van een persoonlijk plan voor voedings- en leefstijlgewoonten.

medischefoto

Een orthomoleculair therapeut is niet gericht op het bestrijden van symptomen, maar op het achterhalen van de oorzaak van de klacht. Daarbij wordt uitgegaan van de evolutionaire ontwikkeling van de mens, het zelfgenezend vermogen van het lichaam en het vinden van een balans tussen wat iemand wil, wat iemands lichaam nodig heeft en wat het lichaam kan.

Vanwege deze andere aanpak verschillen reguliere medicijnen dan ook sterk van de natuurlijke middelen die worden ingezet in de orthomoleculaire geneeskunde. Voedingssupplementen zijn geen medicijnen en hebben een hele andere werking. Zo pakken voedingssupplementen de oorzaak van een klacht aan, terwijl medicijnen voornamelijk werken wanneer bepaalde symptomen zich manifesteren. Wanneer er sprake is van een voedingstekort, kan het bijvoorbeeld zijn dat je bij een reguliere arts een medicijn krijgt voorgeschreven om de gevolgen van het tekort tegen te gaan of om het tekort te herstellen. Een voedingssupplement wordt juist ingezet om een tekort te voorkomen. Voedingssupplementen hebben in die zin dus vaak - niet altijd - een preventieve rol, terwijl medicijnen met name werken bij acute aandoeningen of symptomen.

pillen-1

Een ander verschil tussen medicijnen en voedingssupplementen, is dat voedingssupplementen een belangrijk onderdeel uitmaken van de natuurlijke stofwisselingsprocessen en op die manier ook werkzaam zijn, namelijk als ondersteuning van die processen. Een medicijn dankt zijn werking veel meer aan het blokkeren en remmen van bepaalde processen, om zo bijvoorbeeld pijn te stillen.

Overigens, de natuurlijke middelen die door orthomoleculair behandelaars worden ingezet, bestaan net als medicijnen uit stoffen waarvan de werking wetenschappelijk is aangetoond. Zo zijn van veel vitaminen, mineralen, kruiden, antioxidanten, aminozuren en andere nutriënten de positieve gezondheidseffecten wetenschappelijk aangetoond en deze worden ook erkend door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

In een database staat precies vermeld welke gezondheidsclaims per nutriënt zijn aangetoond en gebruikt mogen worden. Er zijn daarnaast nog veel beoordelingen gaande van bepaalde gezondheidseffecten van nutriënten, de zogenaamde gezondheidsclaims die ‘on hold’ staan.

Dit betekent dat er veel overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor een bepaald positief effect van een nutriënt, maar dat dit bewijs nog niet beoordeeld kon worden door de Europese autoriteit, met name vanwege de enorme hoeveelheid aanvragen die klaarliggen om beoordeeld te worden en de hoeveelheid tijd en geld die elke beoordeling kost. In die zin verschillen natuurlijke voedingssupplement niet veel van medicijnen; er wordt heel streng beoordeeld welke gezondheidsclaims wetenschappelijk bewezen zijn en dus gemaakt mogen worden richting de gebruikers van de middelen.

vitamines-3

Hoewel nog altijd veel langs elkaar heen wordt gewerkt - een orthomoleculair arts zal nooit een farmaceutisch geneesmiddel voorschrijven en een reguliere arts zal vrijwel nooit een vitamine of andere voedingsstof voorschrijven als behandeling - zouden de twee verschillende vakgebieden elkaar juist kunnen aanvullen en ondersteunen. Gelukkig gebeurt dit ook al steeds vaker.

Zo delen veel orthomoleculair therapeuten de visie dat datgene wat op natuurlijke wijze en met natuurlijke middelen kan worden genezen, ook op die manier genezen dient te worden, maar dat er in sommige gevallen meer nodig is om een verstoord proces te herstellen. In zo’n geval kan dan gebruik worden gemaakt van de reguliere geneeskunde.

weegschaal-2

Wanneer ga je naar een orthomoleculair therapeut?

Een orthomoleculair therapeut is gespecialiseerd in de aanpak van chronische klachten of aandoeningen. Met name bij sommige klachten kan een orthomoleculair arts of therapeut uitkomst bieden. Aandoeningen waar een orthomoleculair therapeut vaak mee te maken krijgt en waar de behandeling ook bijzonder geschikt voor is, zijn onder meer:

 • Hoog cholesterol

 • Hart- en vaatziekten

 • Problemen in de hormoonhuishouding

 • Stemmingswisselingen

 • Het metabool syndroom

 • Diabetes type I/II en insulineresistentie

 • Stress

 • Eczeem

 • Astma, allergieën en hooikoorts

 • Gewichtsproblemen

 • Darmproblemen

 • Vermoeidheid 

 • Schildklierproblemen

 • Concentratieproblemen

Maak kennis met de orthomoleculair therapeuten van Nederland Slank

Nederland Slank werd in 2011 opgericht door Liesbeth van Duijn en werkt met een programma dat wereldwijd al tientallen jaren wordt toegepast. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het programma 2x zo goed werkt als andere afslankmethodes. Ben je benieuwd naar de therapeuten van Nederland Slank? Je kunt hier meer lezen over het team van Nederland Slank, maar we stellen ze hieronder ook kort aan je voor:

esbeth

Liesbeth van Duijn

Liesbeth van Duijn is diëtist, orthomoleculair therapeut en oprichter van Nederland Slank. Ze worstelde zelf jarenlang met overgewicht, tot ze het programma tegenkwam waar Nederland Slank nu nog steeds mee werkt. Eindelijk lukte het haar om een dieet vol te houden en om dit graag met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen, is te Nederland Slank begonnen in 2011. Haar missie: de helft van Nederland redden van overgewicht en andere aandoeningen die te wijten zijn aan ongezonde voeding en leefgewoonten.

panteafoto-1

Pantea Panahi

Pantea Panahi is opgeleid tot diëtiste en werkt al vanaf het begin bij Nederland Slank. Ze liep tijdens haar opleiding Voeding en Diëtetiek stage bij Nederland Slank. Door zelf het programma te volgen, ontdekte ze algauw dat dit programma veel beter werkt dan wat ze tijdens haar opleiding geleerd had. Ze zag de resultaten bij zichzelf - ze viel op een gezonde manier 7 kilogram af per maand - en besloot de opleiding tot begeleider en vervolgens ook tot orthomoleculair therapeut te volgen. Haar missie: mensen van allerlei klachten af helpen en op een snelle en duurzame manier laten afvallen met lekkere, verzadigende maaltijden.

Rachida-1

Rachida Lachhab

Rachida Lachhab is afgestudeerd als diëtist en deed daarna de opleiding tot orthomoleculair therapeut. Ook zij volgde het programma van Nederland Slank; niet om af te vallen, maar omdat ze last van had diverse gezondheidskwalen, zoals maag- en darmklachten, hoofdpijn, vermoeidheid en spier- en gewrichtsproblemen. Deze klachten zijn inmiddels allemaal verdwenen, dankzij het programma van Nederland Slank. Met name het feit dat het programma is gericht op het reguleren van de hormoonhuishouding maakt haar enthousiast. Haar missie: iedereen die kampt met vergelijkbare gezondheidsklachten laten opknappen, zoals ze zelf ook is opgeknapt door het programma te volgen.

beste

Ben je nieuwsgierig geworden? Je kunt de therapeuten van Nederland Slank ook persoonlijk ontmoeten tijdens een gratis online consult. Zij helpen je graag met een persoonlijk advies op het gebied van voeding en levensstijl om je weer gezond en fit te voelen en om een gezond gewicht te krijgen en te behouden. Vraag vandaag nog vrijblijvend een gratis consult aan via de website!

Ja, Ik Wil Ook Een Gratis Video Consult