Privacy Statement

Privacy Statement Nederland Slank

PRIVACY STATEMENT NEDERLANDSLANK
Inleiding
Nederlandslank neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met lies@nederlandslank.nl.

Wie is Nederlandslank?
Nederlandslank is de besloten vennootschap Nederland slank, kantoorhoudende te Marie van Eijsden-Vinkstraat 299 
3066JB Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 87700670.

Nederlandslank is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Nederlandslank de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Nederlandslank jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Nederlandslank persoonsgegevens
over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Nederlandslank voor dat
specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Nederlandslank worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC),
Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer,
Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer,
Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer,
Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële
gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële
gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële
gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Interesse in een product, Social media account,
Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Affiliate marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Interesse in een product, Social media account,
Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Interesse in een product, Social media account,
Interesse in een product, Social media account,
Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Interesse in een product, Social media account,
Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Interesse in een product, Social media account,
Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Interesse in een product, Social media account,
Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, Naam, Adres, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Gewoonten, Levensstijl
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Wetenschappelijk onderzoek
Gegevens: Gewoonten, Levensstijl
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Nederlandslank heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en
omdat Nederlandslank gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn:
Bloed laboratoria, verwijzers soms.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij Nederlandslank over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek
tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Nederlandslank. Je kunt verzoeken dat Nederlandslank je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Beperken van de verwerking.
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Nederlandslank te verzoeken de
verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Nederlandslank of
een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Nederlandslank te verkrijgen. Nederlandslank zal
deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere
gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een
andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat
besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat
besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
Nederlandslank je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Nederlandslank

Een verzoek kan verstuurd worden naar lies@nederlandslank.nl. Nederlandslank zal je verzoek
zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Nederlandslank
een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Nederlandslank je verzoek afwijst zullen wij in
ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen
jou en Nederlandslank

Het kan zijn dat Nederlandslank verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nederlandslank kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw
gegevens, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Op
basis van je profiel is het mogelijk dat wij met behulp van bloeduitslagen en anamnese een
persoonlijk voedingsprogramma voor je maken. In alle gevallen van geautomatiseerde
besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf "Wat zijn jouw rechten".

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Nederlandslank ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van
Nederlandslank worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het
geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”)
worden opgeslagen. De cookies die via de website van Nederlandslank worden geplaatst,
kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we
het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar
ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device
fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Nederlandslank je
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar lies@nederlandslank.nl. Ook als je een
klacht hebt over de manier waarop Nederlandslank jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail
sturen naar lies@nederlandslank.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de
bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit
de Autoriteit Persoonsgegevens.