Liesbeth van Duijn | Nederland Slank

Betere Gezondheid en Prestaties door goede Slaap

Geschreven door: Liesbeth van Duijn
07 juni 2024

Invloed van jetlag op gezondheid en prestaties


Een chronische jetlag als gevolg van veelvuldig oost-west reizen kan op de lange termijn ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en de prestaties. Onderzoek toont aan dat zelfs kleine verstoringen in het circadiane ritme de fysieke en mentale reactietijden kunnen beïnvloeden, wat leidt tot verminderde sportprestaties. Onderzoeken naar professionele atleten in verschillende sporten, waaronder honkbal, basketbal en voetbal, hebben de negatieve effecten van een verkeerde circadiane afstemming aangetoond. Bovendien kan een chronische jetlag leiden tot een verhoogd risico op blessures en gezondheidsproblemen op de lange termijn, zoals verhoogde cortisolniveaus en cognitieve stoornissen.


De rol van slaapkwaliteit


Slaapkwaliteit is cruciaal voor optimale prestaties. Goede slaap wordt gekenmerkt door voldoende duur, efficiëntie en minimale fragmentatie. Collegiale atleten ervaren door hun veeleisende schema's vaak een slechte slaapkwaliteit, die nog verergerd kan worden door reis- en wedstrijdgerelateerde stress. Studies tonen aan dat de meeste studentenatleten last hebben van slaapstoornissen, die hun prestaties negatief beïnvloeden. Een betere slaapduur en -kwaliteit worden in verband gebracht met betere atletische prestaties en succes in de competitie.


Slaapgezondheid bij studenten


Jongvolwassenen hebben doorgaans 7-9 uur slaap per nacht nodig, maar sporters hebben misschien nog wel meer nodig. Onderzoek toont aan dat meer dan 65% van de footballspelers in de Eerste Divisie significante slaapstoornissen heeft, waarbij meer dan 50% van de atleten in verschillende sporten minder dan 7 uur slaap per nacht krijgt. Slecht slapen heeft niet alleen een negatieve invloed op sportprestaties, maar ook op academische resultaten. Bovendien kunnen slaapstoornissen mentale gezondheidsproblemen verergeren, die veel voorkomen onder jonge atleten.


Geestelijke gezondheid en circadiane verstoringen


Slaap- en circadiane verstoringen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid. Vooral jonge atleten, die al te maken hebben met veel stress omdat ze een evenwicht moeten vinden tussen hun studie en atletiek, zijn kwetsbaar. Slaaptekort is gekoppeld aan een verhoogd risico op mentale gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en stemmingsstoornissen. Chronische stress, die vaak voorkomt bij sporters, tast de slaapkwaliteit verder aan, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die de algehele gezondheid en prestaties verslechtert.


Psychologische impact van reizen en wedstrijden


Frequent reizen en wedstrijdgerelateerde stressfactoren kunnen leiden tot psychologische stress, wat invloed heeft op het vermogen van een sporter om te presteren en op hun algehele welzijn. Onderzoek toont aan dat psychische aandoeningen, zoals depressie en angst, worden verergerd door slaapstoornissen. De tweerichtingsrelatie tussen geestelijke gezondheid en slaap benadrukt het belang van een goede slaaphygiëne en het effectief omgaan met stress.


Academische prestaties en slaap


Slaap is essentieel voor cognitieve functies zoals geheugenconsolidatie en emotionele regulatie, die cruciaal zijn voor academisch succes. Slaaptekort door reizen, stress en competitie kan de cognitieve prestaties aanzienlijk schaden. Onderzoek toont aan dat zelfs een kort slaaptekort de cognitieve vooruitgang bij het leren teniet kan doen, wat het belang van een consistente slaap van hoge kwaliteit voor studenten benadrukt.


Strategieën om slaap en academische prestaties te verbeteren


Het optimaliseren van slaap en circadiane gezondheid omvat verschillende strategieën, waaronder het handhaven van consistente slaapschema's, het beheren van blootstelling aan licht en het implementeren van pre-adaptatiepraktijken voor reizen. Student-atleten informeren over het belang van slaap en hulpbronnen aanbieden voor een gezonde slaap kan helpen om de negatieve effecten van reizen en competitie op academische prestaties te verminderen.


Verschillen in impact op diverse groepen


Verschillen in circadiane en slaapgewoonten kunnen bepaalde demografische groepen onevenredig treffen, waardoor de negatieve effecten van reizen en competitie nog groter worden. Factoren zoals ras, etniciteit en sociaaleconomische achtergrond kunnen de slaapgezondheid en gevoeligheid voor circadiane verstoringen beïnvloeden. Het is cruciaal om rekening te houden met deze verschillen bij het ontwikkelen van strategieën om de gezondheid en prestaties van studentenatleten te ondersteunen.


Controle en verzachtende strategieën


Effectief beheer van slaap en circadiane gezondheid vereist uitgebreide monitoring en interventies op maat. Draagbare technologie en smartphone-apps kunnen helpen om slaappatronen te volgen en de blootstelling aan licht te optimaliseren. Aanpassingsstrategieën vooraf, zoals het aanpassen van slaapschema's voordat je op reis gaat, kunnen helpen bij het verminderen van een jetlag. Daarnaast is het essentieel om tijd vrij te maken voor herstelslaap na reizen en wedstrijden om de gezondheid en prestaties op peil te houden.


Op bewijs gebaseerde tegenmaatregelen


Op bewijs gebaseerde tegenmaatregelen, waaronder slaapverlenging, getimede dutjes en gecontroleerde blootstelling aan licht, kunnen de sportprestaties en het herstel aanzienlijk verbeteren. Het aanpassen van het circadiane systeem aan nieuwe tijdzones door strategische blootstelling aan licht en het aanpassen van slaapschema's kan helpen om de negatieve gevolgen van reizen te minimaliseren. Het opnemen van deze strategieën in trainings- en wedstrijdschema's kan de algehele prestaties en het welzijn verbeteren.


Conclusie


Slaap en circadiane gezondheid zijn cruciaal voor het academische en atletische succes van jonge atleten. De bijkomende stressfactoren van reizen en wedstrijden kunnen de prestaties en gezondheid ernstig beïnvloeden als er niet effectief mee wordt omgegaan. Door evidence-based strategieën te implementeren en het bewustzijn van slaap en circadiane gezondheid te bevorderen, kunnen sportafdelingen hun atleten ondersteunen bij het bereiken van optimale prestaties en welzijn op de lange termijn. Nu er steeds meer wordt gereisd voor atleten, is het essentieel om prioriteit te geven aan de gezondheid en prestaties van studentenatleten voor hun succes op en naast het veld.


Aanbevelingen


Bevorder slaapgezondheid: Informeer student-atleten over het belang van slaap en zorg voor middelen om een goede slaaphygiëne te handhaven. Screen op slaapstoornissen en bied individuele behandelplannen aan.

Optimaliseer reisschema's: Houd rekening met de invloed van reisschema's op slaap en prestaties. Implementeer pre-adaptatiestrategieën voor oost-west reizen en geef tijd voor herstelslaap na de reis.

Bewaak slaap en circadiane gezondheid: Gebruik draagbare technologie en apps om slaappatronen te volgen en blootstelling aan licht te optimaliseren. Houd longitudinale gegevens bij over slaapgezondheid, algemene gezondheid en academische prestaties.

Mentale gezondheid ondersteunen: Ga in op de tweerichtingsrelatie tussen slaap en geestelijke gezondheid. Bied bronnen voor het omgaan met stress en angst, en bevorder een ondersteunende omgeving voor het bespreken van geestelijke gezondheidsproblemen.

Interventies op maat: Ontwikkel sportspecifieke en geïndividualiseerde strategieën om prestaties te optimaliseren op basis van de unieke eisen van elke sport en de individuele behoeften van atleten.

Gelijke ondersteuning: Houd rekening met sociale, economische en omgevingsfactoren die bijdragen aan verschillen in slaap en circadiane functies. Bied gerichte ondersteuning voor kwetsbare demografische groepen om te zorgen voor rechtvaardige gezondheids- en prestatieresultaten.

Door prioriteit te geven aan slaap en circadiane gezondheid kunnen atletiekprogramma's het algehele welzijn van hun atleten verbeteren, wat leidt tot betere academische en atletische prestaties. Het implementeren van deze aanbevelingen zal helpen om de negatieve effecten van reizen en competitie te verminderen, waardoor studenten-atleten worden ondersteund in het bereiken van hun volledige potentieel.

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07487304231207330?utm_source=Klaviyo&utm_medium=campaign&_kx=puhHN4k6Z9SToo4jwYK1O9ON5uMs656BJZeI1pQt1eI.XH6Pns

Liesbeth van Duijn

Geschreven door: Liesbeth van Duijn

Liesbeth van Duijn: Deskundige in Voeding, Orthomoleculaire Therapie, en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) Epigenetican van ADHD en endorfine herstel Mijn naam is Liesbeth van Duijn, en ik ben opgeleid als diëtist aan de Haagsche Hogeschool. In mijn voortdurende zoektocht naar gezondheid en welzijn, heb ik me ook gespecialiseerd in Orthomoleculaire en Epigenetische therapie via Natura Foundation, evenals in BrainQ en NLP Master Practitioner bij niemand minder dan Richard Bandler zelf. Wat mij onderscheidt, is mijn persoonlijke ervaring met gewichtsproblemen en ongezonde eetgewoonten. Ik begrijp de uitdagingen en obstakels die mensen kunnen tegenkomen bij het streven naar een gezonder leven, omdat ik deze zelf heb overwonnen. Mijn focus ligt op de hormoonhuishouding en het beheer van neurotransmitters, die van cruciaal belang zijn voor succesvol gewichtsverlies en het bereiken van een optimale gezondheid. Als expert op het gebied van voeding en gezondheid, ben ik vastbesloten om mijn kennis en ervaring te delen om anderen te helpen hun doelen te bereiken en hun welzijn te verbeteren. Ik geloof sterk in de kracht van een holistische benadering van gezondheid, waarbij voeding, mentale gezondheid en levensstijl allemaal met elkaar verbonden zijn. Mijn passie is om mensen te begeleiden en te inspireren op hun reis naar een gezonder en gelukkiger leven. Laten we samenwerken aan jouw welzijn en de beste versie van jezelf worden. Neem gerust contact met me op voor deskundig advies en begeleiding op maat. Met vriendelijke groet, Liesbeth van Duijn
Betere Gezondheid en Prestaties door goede Slaap
8:44