dr- Naomi-Dongelmans

De Obesitasepidemie: Een Wereldwijde Zorg

Geschreven door: Liesbeth van Duijn
03 maart 2024

Recent onderzoek, gepubliceerd in The Lancet, werpt een schokkend licht op de wereldwijde omvang van obesitas. Met meer dan 1 miljard mensen wereldwijd die aan deze aandoening lijden, bevinden we ons in een tijd waarin obesitas niet alleen een individueel gezondheidsprobleem is, maar een volksgezondheidscrisis van mondiale proporties.

Tussen 1990 en 2022 is het aantal kinderen en adolescenten met obesitas vertienvoudigd, terwijl het aantal volwassenen met obesitas meer dan verdubbeld is. Deze verontrustende trend heeft gevolgen voor alle lagen van de samenleving, ongeacht geografische locatie of sociaaleconomische status.

Een alarmerend aspect van deze bevindingen is de constatering dat obesitas nu het meest voorkomende voedingsgerelateerde probleem is in veel landen. Terwijl in sommige delen van de wereld ondergewicht nog steeds een uitdaging vormt, wordt het probleem van obesitas steeds nijpender en wijdverbreider. Dit onderstreept de dringende behoefte aan actie om zowel obesitas als ondergewicht aan te pakken, vooral in de minder welvarende regio's van de wereld.

Obesitas is niet alleen een kwestie van esthetiek, maar een ernstige medische aandoening die een verhoogd risico op diverse gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten tot gewrichtsaandoeningen en zelfs bepaalde vormen van kanker, de gezondheidscomplicaties van obesitas zijn talrijk en verwoestend.

Wat zijn de voornaamste oorzaken van deze wereldwijde toename in obesitas? Een complex samenspel van factoren ligt hieraan ten grondslag. Veranderingen in voedingspatronen, met een verschuiving naar calorierijk, bewerkt voedsel, spelen een cruciale rol. Daarnaast leidt een afname in lichaamsbeweging, vaak als gevolg van sedentaire levensstijlen en het toenemende gebruik van technologie, tot een verminderde energieverbranding. Deze factoren worden verder verergerd door veranderingen in leefstijl en omgevingsinvloeden.

Het is belangrijk op te merken dat obesitas niet uitsluitend een probleem is van welvarende landen. Integendeel, het treft mensen over de hele wereld, ongeacht hun economische achtergrond. Dit onderstreept de noodzaak voor een holistische benadering van preventie en behandeling, die rekening houdt met culturele, economische en sociale factoren.

Het aanpakken van de obesitasepidemie vereist een gecoördineerde inspanning op alle niveaus van de samenleving. Van regeringen en gezondheidsorganisaties tot individuen en gemeenschappen, iedereen heeft een rol te spelen. Dit kan variëren van het implementeren van beleid dat gezonde voeding en lichaamsbeweging bevordert, tot het bieden van toegang tot betaalbare en voedzame voedingsopties in alle gemeenschappen.

Bovendien is er een dringende behoefte aan educatie en bewustwording over de risico's van obesitas en hoe deze kunnen worden voorkomen. Dit omvat het aanleren van gezonde eetgewoonten, het bevorderen van fysieke activiteit en het aanpakken van sociale en culturele normen die obesogene omgevingen in stand houden.

Als individuen kunnen we ook een verschil maken door bewuste keuzes te maken over onze voeding en levensstijl, en door actief deel te nemen aan programma's en initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van een gezond gewicht.

De obesitasepidemie is een complex en urgent probleem dat niet kan worden genegeerd. Het is tijd voor een collectieve actie om de gezondheid van de wereldbevolking te beschermen en een omgeving te creëren waarin gezonde keuzes gemakkelijk en toegankelijk zijn voor iedereen.

ref:

https://www.eurekalert.org/news-releases/1035924

Liesbeth van Duijn

Geschreven door: Liesbeth van Duijn

Liesbeth van Duijn: Deskundige in Voeding, Orthomoleculaire Therapie, en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) Epigenetican van ADHD en endorfine herstel Mijn naam is Liesbeth van Duijn, en ik ben opgeleid als diëtist aan de Haagsche Hogeschool. In mijn voortdurende zoektocht naar gezondheid en welzijn, heb ik me ook gespecialiseerd in Orthomoleculaire en Epigenetische therapie via Natura Foundation, evenals in BrainQ en NLP Master Practitioner bij niemand minder dan Richard Bandler zelf. Wat mij onderscheidt, is mijn persoonlijke ervaring met gewichtsproblemen en ongezonde eetgewoonten. Ik begrijp de uitdagingen en obstakels die mensen kunnen tegenkomen bij het streven naar een gezonder leven, omdat ik deze zelf heb overwonnen. Mijn focus ligt op de hormoonhuishouding en het beheer van neurotransmitters, die van cruciaal belang zijn voor succesvol gewichtsverlies en het bereiken van een optimale gezondheid. Als expert op het gebied van voeding en gezondheid, ben ik vastbesloten om mijn kennis en ervaring te delen om anderen te helpen hun doelen te bereiken en hun welzijn te verbeteren. Ik geloof sterk in de kracht van een holistische benadering van gezondheid, waarbij voeding, mentale gezondheid en levensstijl allemaal met elkaar verbonden zijn. Mijn passie is om mensen te begeleiden en te inspireren op hun reis naar een gezonder en gelukkiger leven. Laten we samenwerken aan jouw welzijn en de beste versie van jezelf worden. Neem gerust contact met me op voor deskundig advies en begeleiding op maat. Met vriendelijke groet, Liesbeth van Duijn