Testosteron, het onderschatte hormoon voor het welzijn van vrouwen

Hoe optimalisatie van leefstijl de sleutel is tot vrouwelijk welzijn en testosteronwaarden

hormonale balans vrouwen | Nederland Slank-1
Op zoek naar een nieuwe hormonale balans


De overgang is een natuurlijke fase in het leven van elke vrouw, en markeert een periode van veranderingen op verschillende lagen. Met name op het gebied van de hormoonhuishouding zien we een aantal dingen gebeuren. De geslachtshormonen oestrogeen en progesteron dalen en dit kan verschillende symptomen afgeven. Ook het hormoon testosteron verandert in waarde.

Hoewel testosteron vaak wordt geassocieerd met mannen, speelt het ook een belangrijke rol in het welzijn van vrouwen. Met name bij het ouder worden, zien we dit hormoon dalen. Dit artikel richt zich op de verkenning van testosteronsuppletie als een mogelijke benadering voor vrouwen in deze levensfase. We zullen de essentie van waarom dit belangrijk kan zijn uitdiepen en welke overwegingen vrouwen mogen maken, voordat ze deze vorm van therapie overwegen.

Ontdek hierin hoe het aanvullen van testosteron de zoektocht naar een nieuwe hormonale balans kan ondersteunen en de gezondheid en welzijn van vrouwen in de overgang positief kan beïnvloeden.

Een deel van dit artikel is ook gewijd aan de mogelijke risico’s van testosterontherapie en op welke natuurlijke wijze je zelf invloed kunt uitoefenen op een gezonde hormoonbalans.


Het belang van testosteron voor vrouwen


Tijdens de overgang ervaren vrouwen niet alleen een afname van oestrogeen en progesteron, maar ook van het belangrijke hormoon testosteron. Deze daling kan een breed spectrum aan symptomen met zich meebrengen. Denk aan vermoeidheid, een verminderd libido, stemmingswisselingen en verlies van de spiermassa. De bijnier is in staat om de geslachtshormonen, zoals oestrogeen (oestron) in kleine hoeveelheden aan te maken.

overgangsklachten | Nederland Slank-1

Het belang van testosteron tijdens de overgang wordt duidelijk in de rol die het speelt bij het behoud van de spiermassa, het handhaven van een optimaal energieniveau en het ondersteunen van een gezond libido (en ondernemend gedrag) bij vrouwen.

Als een belangrijk hormoon voor het algemene welzijn, heeft testosteron de potentie om de symptomen die gepaard gaan met de overgang te verminderen.

Ontdek in dit artikel hoe het aanvullen van dit hormoon een effectieve benadering kan zijn om het evenwicht te herstellen en vrouwen te helpen tijdens deze levensfase.


Leefstijlaanpassingen

 


Voordat vrouwen de stap zetten naar hormoonsuppletietherapie, is het belangrijk om te benadrukken dat leefstijlaanpassingen een waardevolle eerste stap vormen.

Het programma bij Nederland Slank biedt een holistische benadering om op een gezonde en energieke wijze ouder te worden.

Dit programma legt de focus op diverse elementen zoals “voeding als je medicijn” op basis van een bloedanalyse, beweging, slaap, en stressmanagement.

Een gedegen analyse van deze aspecten stelt vrouwen in staat om de symptomen van de overgang sterk te verminderen en hun algehele gezondheid te verbeteren.

 

leefstijlaanpassingen | Nederland Slank

 

Nederland Slank biedt een geïntegreerde aanpak die niet alleen de hormonale balans aanpakt, maar ook aandacht besteedt aan de fundamenten van een gezonde levensstijl.

Ontdek daarbij hoe het programma vrouwen ondersteunt bij het effectief omgaan met overgangssymptomen en bijdraagt aan het bereiken van een gezond leven naarmate ze ouder worden.


Stress en de overgang gaan niet samen


Een allesomvattende strategie om de hormonale balans te bevorderen omvat ook het verminderen van de belasting op de bijnieren, lever en alvleesklier.

Dit wordt extra belangrijk tijdens de overgangsjaren, waar vrouwen vaak meer stressgevoelig kunnen worden. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze toegenomen stressgevoeligheid bijdraagt aan een verstoord hormonaal evenwicht waardoor er klachten ontstaan die gerelateerd zijn aan de overgang.

Het hormoon progesteron speelt hierbij een belangrijke rol en het is van groot belang om dit op een zo optimaal niveau te houden. (Dat kan door op maat gemaakte voeding.)

 

Stress en de overgang gaan niet samen | Nederland Slank-1

 

Tijdens de overgangsjaren kan het stresssysteem gevoeliger zijn als gevolg van een daling van progesteron en een endorfine systeem dat uit balans is.

Dit kan leiden tot overbelasting van de bijnieren. Het handhaven van een gezond progesteronniveau en insulinegevoeligheid is van groot belang, omdat dit hormoon niet alleen de stressrespons reguleert, maar ook essentieel is voor een goed werkende schildklier en een goede nachtrust.

Door het stresssysteem niet bovenmatig te belasten onder andere door voeding op maat, krijgt de bijnier de kans om de geslachtshormonen aan te maken, zij het met een iets minder krachtige werking dan wanneer ze in de eierstokken worden geproduceerd.

 

Voeding op maat zorgt voor hormoonbalans | Nederland Slank-1

 

De lever speelt een sleutelrol in het reguleren van vrouwelijke hormonen (en testosteron) door het metabolisme en de afbraak ervan te beïnvloeden.

Het optimaliseert het oestrogeenmetabolisme, handhaaft een evenwicht tussen hormoonvormen en slaat nutriënten op die de hormonale balans beïnvloeden.

Als het orgaan dat medeverantwoordelijk is voor de ontgifting, zorgt het voor afbraak van schadelijke stoffen en hormonen, nadat ze hun taak hebben vervuld.

De bindingseiwitten, zoals hormoon-bindende globuline (SHBG), geproduceerd door de lever, transporteren geslachtshormonen door de bloedbaan. Een goede leverfunctie is dus erg belangrijk voor een gezonde hormoonhuishouding bij vrouwen.

Met het ouder worden ondergaat de alvleesklier ook veranderingen die de hormonale balans kunnen beïnvloeden. Deze hormoonklier, die o.a. belangrijk is voor het reguleren van de bloedsuikerspiegel, produceert insuline en glucagon.

Naarmate vrouwen ouder worden/ afhankelijk van de leefstijl, kan de alvleesklier gevoeliger worden voor stress en omgevingsinvloeden, wat de insulineproductie kan beïnvloeden.

Dit kan leiden tot een verminderde gevoeligheid voor insuline, wat weer gerelateerd is aan de overgang. Ook spijsverterings problemen en -klachten zijn aan de orde van de dag door overbelasting van de alvleesklier. Een juiste levensstijl, inclusief voedzame maaltijden, regelmatige beweging zijn essentieel om de alvleesklier te ondersteunen en de hormonale balans te behouden.


Onderzoek naar testosteronsuppletie bij vrouwen


Het hormoon testosteron vervult in het vrouwenlichaam verschillende belangrijke functies die een grote invloed hebben op de verschillende aspecten van ons welzijn.

Het speelt een sleutelrol bij het reguleren van het libido, het beheren van onze energiehuishouding, het behoud van spiermassa, het versterken van botten en het beïnvloeden van de gemoedstoestand.

Testosteron bij vrouwen-2 | Nederland Slank

Verschillende onderzoeken onderstrepen de positieve effecten van testosteronsuppletie op deze uiteenlopende gebieden.

Met de juiste benadering van testosteronsuppletie wordt niet alleen de hormonale balans bevordert, maar zien we ook de impact op het maatschappelijk functioneren bij vrouwen. Denk aan het in staat zijn om  initiatief te nemen en actie te ondernemen bij vrouwen. (Zie het artikel hierover van Iris Sommer over testosteron en inkomen)Effect op het libido bij vrouwen

 

Tal van studies, waaronder een gedetailleerde analyse gepubliceerd in het European Journal of Endocrinology (2021), onderstrepen dat testosteron-suppletie bij vrouwen in de overgang verbeteringen teweeg kan brengen in het libido en de seksuele ervaring.

De relatie tussen het libido van vrouwen en testosteron is echter complex. Hoewel testosteron een rol speelt bij het stimuleren van seksueel verlangen, wordt het vrouwelijk libido beïnvloed door veel factoren.

Hormonen, mentale gemoedstoestand en omgevingsinvloeden dragen allemaal bij aan deze complexiteit. Seksuele prikkels, intimiteit en emotionele connectie blijken eveneens cruciale elementen te zijn bij het opwekken van seksueel verlangen bij vrouwen.

 

Bij het overwegen van uitdagingen op het gebied van libido is het van belang de bredere context te bekijken. | Nederland Slank-1

 

Bij het overwegen van uitdagingen op het gebied van libido is het dus van belang de bredere context te bekijken. Hoewel testosteron invloed kan hebben, moeten ook andere aspecten, zoals seksuele prikkels en emotionele verbondenheid, in beschouwing worden genomen.

Een holistische benadering van het libido tijdens de overgang vereist een breder perspectief dan alleen het hormoon testosteron, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de diverse factoren die van invloed zijn op de seksuele gezondheid van vrouwen.


Optimalisatie van energie en de gemoedstoestand

 

Recent onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Climacteric (2020), werpt licht op de positieve invloed van testosteronsuppletie op het verhogen van energieniveaus en het verminderen van stemmingswisselingen bij vrouwen in de overgang.

De bevindingen benadrukken de rol van testosteron als een factor in het beheer van energiebalans en emotioneel welzijn tijdens deze levensfase. Testosteronsuppletie kan dus ondersteunend werken bij het behoud van deze aspecten.

 

Behoud energie en spiermassa na de overgang | Nederland Slank


Behoud van de spiermassa en botgezondheid

 

Een belangrijk onderzoek, gepubliceerd in Osteoporosis International (2020), werpt licht op de belangrijke rol van testosteronsuppletie bij het handhaven van de spiermassa en het bevorderen van de botgezondheid bij vrouwen tijdens het verouderingsproces.

De bevindingen benadrukken de impact van testosteron op het behoud van spierweefsel en het stimuleren van een gezonde botstructuur.
Testosteronsuppletie kan een waardevolle bijdrage leveren aan het behoud van fysieke kracht en het verminderen van het risico op osteoporose.


Risico's en bijwerkingen

 

Zoals eerder aangegeven, vervult testosteron een belangrijke rol bij het reguleren van het vrouwelijk libido en seksuele opwinding. Ondanks beperkte kennis over de functie van androgenen bij vrouwen, is testosteron in sommige gevallen gebruikt om postmenopauzale vrouwen met Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD) te behandelen.

Het gebruik van testosteron voor deze doeleinden heeft echter geen goedkeuring gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) vanwege onzekerheden met betrekking tot de effectiviteit en veiligheid op lange termijn.

Hoewel diverse studies wijzen op verbeteringen in seksueel functioneren met lage doses testosterontherapie voor postmenopauzale vrouwen met HSDD, benadrukken we in dit artikel het gebrek aan gegevens dat een duidelijk beeld geeft van de risico's op lange termijn.

Hierbij moeten overwegingen worden gemaakt met betrekking tot mogelijke risico's op cardiovasculaire aandoeningen en borstkanker. Het is van groot belang om de voor- en nadelen van testosterontherapie grondig te bestuderen en rekening te houden met de actuele onderzoeken op dit gebied.Wat is jouw persoonlijke behoefte?

 

Elk vrouwenlichaam is uniek, en elke vrouw heeft haar eigen unieke behoeften en gezondheidsdoelen. Wat voor de een werkt, is mogelijk niet effectief voor de ander.

Het is van groot belang om voor jezelf helder inzicht te krijgen in jouw individuele behoeften en gezondheidsdoelen, voordat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over aanvullende hormoonsuppletie.

Bij het overwegen van hormonale aanvullingen is het raadzaam om jouw persoonlijke gezondheidssituatie en specifieke behoeften altijd te bespreken met een gekwalificeerde arts.

Deze aanpak stelt je in staat om een doordachte keuze te maken die aansluit bij jouw specifieke fysiologie en gezondheid.

 


Conclusie

 

Hormoonsuppletie biedt een mogelijke oplossing voor vrouwen in de overgang, vooral voor degenen wiens dagelijks leven wordt beïnvloed door overgangssymptomen.

Het is raadzaam om je verder te laten informeren als je overweegt deze benadering te volgen. Het is echter ook van belang stil te staan bij het feit dat er tegenwoordig voldoende kennis beschikbaar is over de effecten van levensstijlaanpassingen, en dat er verschillende goede en natuurlijke alternatieven zijn om soepel door de overgangsjaren heen te bewegen.

Voor een weloverwogen beslissing is het belangrijk om de voor- en nadelen van hormoonsuppletie te overwegen, rekening houdend met jouw unieke behoeften en gezondheid.

Daarnaast geven we met dit artikel inzicht in de waarde van levensstijlaanpassingen en natuurlijke alternatieven, waarmee vrouwen in de overgang een complete benadering kunnen kiezen die past bij hun individuele situatie.

Zowel hormoonsuppletie als levensstijlaanpassingen kunnen bijdragen aan een gezonde en comfortabele overgangsperiode. Maak daarin een weloverwogen keuze die aansluit bij jouw persoonlijke behoeften en welzijn.


Hoewel testosteronsuppletie dus als een mogelijke optie gebruikt kan worden voor vrouwen in de overgang die kampen met symptomen, is het belangrijk om te erkennen dat het aanvullen van hormonen een onnatuurlijke benadering is om de hormoonbalans te herstellen.

Bij voorkeur wil je het lichaam zelf in staat stellen om een gezonde hormoonbalans te bereiken.

Een gezond lichaam kan zelf de behoefte per moment bepalen en de aanmaak van hormonen reguleren. Terwijl medicinale ingrepen een standaard dosis verzorgen die niet op ieder moment ideaal is.

In de huidige maatschappij zien we echter verstoringen in de hormoonbalans als gevolg van diverse factoren zoals stress, voeding, milieu-invloeden, en het gebruik van bepaalde schoonmaak- en verzorgingsproducten, evenals plastics van verpakkingen en in verzorgingsproducten.

Het achterhalen en oplossen van de kern van de klacht achter de verstoorde hormoonhuishouding is een eerste en logische stap.

Bij Nederland Slank doen we dat op basis van een anamnese en een bloedanalyse waarmee een persoonlijke driedaagse menu-cyclus wordt voorgeschreven en voeding als je medicijn gaat dienen.

Hoewel het aanvullen van het hormonale systeem met bio-identieke hormonen effectief kan zijn bij het verminderen van symptomen, brengt het ook potentiële bijwerkingen met zich mee.

Voordat je als vrouw besluit om over te stappen op hormoonsuppletie als aanvulling, is het belangrijk om voor jezelf bewustzijn te creëren de mogelijke nadelen.

Alternatieve benaderingen om de hormoonbalans op natuurlijke wijze te ondersteunen, bevatten aanpassingen in de levensstijl, zoals aangeboden in het programma van Nederland Slank onder begeleiding van een orthomoleculair therapeut.

Dit omvat aspecten zoals gezonde voeding, de impact van slaap, lichaamsbeweging en stressmanagement.

Hiermee kan de hormoonhuishouding positief worden ondersteund. Deze benadering is als vanzelfsprekend van toepassing in iedere fase van het vrouwenleven.

Let op: Wanneer je overweegt hormoonsuppletie toe te passen, is het raadzaam altijd professioneel advies in te winnen bij een gekwalificeerde arts. Deze kan een persoonlijk en goed onderbouwd advies geven, rekening houdend met jou individuele gezondheid en risicofactoren.